O NÁS

PaedDr. Jitka Dýrová

Absolventka Pedagogické fakulty UJEP v Brně. 28 roků praxe v oboru. Do října 2011 pracovala jako pedagogicko vědecký pracovník v Centru sportovních aktivit Vysokého učení technického v Brně.

Věnuje se oblasti fitness, kardiofitness, kondičního posilování, cvičení pro zdravotně oslabené klienty (práce s vlastním tělem, správné držení těla, škola zad).

Byla garantem výuky,  přednáší a vede cvičení ve  vzdělávacím kurzu  MŠMT Instruktor kondičního posilování.

Vyučovala na Univerzitě třetího věku VUT v Brně v programu Pohybové studio pro seniory, vede skupinové lekce balance programu pro seniory.

Aktivně se účastní řady vědeckých konferencí a seminářů.

Vystoupení v České televizi v pořadu Dobré ráno.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/314292320020018/obsah/313023-kazdodenni-pohyb

 

Absolvovala školení, semináře a workshopy:

Trainer Basic Tomahawk I.C.E. (2002)

Basic instruktor Indoor Rowing (2003)

Concept - crew  class (2004)

Instruktor nordic walking (2006)

Program Body kontrol – Pilatesova metoda (2006)

Metoda PILATES MAT 1(2006)

Metoda PILATES level 1, MAT 2 (2007),

REIKI (2009)

H.E.A.T. program instruktor (2009)

Masáž a regenerace forte (2010)

Level II.  H.E.A.T. program (2010)

Automobilizace páteře (2010)

Statická fyzio diagnostika (2010)

Sofistikovaná biomechanická diagnostika lidského pohybu (2010, 2011).

 

V současnosti vede individuální i skupinová cvičení dětí, dospělých i seniorů.  Pořádá akce, semináře a školení. Je autorkou metodiky cvičení na stroji Fiveriders a DVD – videotrenér Fiveriders. Dlouhodobě se podílí na vývoji a dalších možností cvičení na stroji Fiveriders.

Externě spolupracuje se společností  Ventro - centrum pohybu  Brno, CESA VUT v Brně, s FAST VUT v Brně, s MU v Brně, se Ski klubem Viktoria Brno a s Dětským sportovním klubem v Brně, s fitcentrem Hany Bany v Brně a ASPV Brno.

Je členkou České společnosti tělovýchovného lékařství– ČSTL.

 

Tvůrčí aktivity

 

Knihy

 • Lepková,H. a kolektiv: Jak dokonale zvládnout indoor cycling. 97 s., Grada Publishing, as., Praha 2007. ISBN 978-80-247-1748-7.
 • Dýrová,J. , Lepková.H. a kol. Kardiofitness vytrvalostní aktivity v každém věku, 192 s., Grada Publishing, as., Praha 2008, . ISBN 978-80-247-2273-3.

 

Projekty

Projekt FRVŠ

 • Tománková, K. – Lepková, H. – Dýrová: Celoškolské poradenské vzdělávací centrum pohybových aktivit. Projekt Fondu rozvoje vysokých škol č. 1781/2002, tématický okruh E2. Obhájeno v únoru 2003

 

Projekt FRVŠ na rok 2011

 • Podpora pohybových aktivit ve školských sportovních zařízeních středních a vyšších odborných škol. Hlavní řešitel Mgr. Jan Šťastný, spoluředitel. PaedDr. Jitka Dýrová

 

Publikační činnost

 • Tománková, K.- Dýrová, J.: Elimination of muscular dysbalance in domain of shoulders CO-MAT-TECH 2001,sv.II, str. 642 – 649. Trnava 25. – 26. října 2001. 9. mezinárodní vědecká konference.
 • Tománková, K.- Dýrová, J.:Diagnostika v celoškolském vzdělávacím poradenském centru pohybových aktivit CESA VUT v Brně.  Sborník V. mezinárodní konference Diagnostika pohybového systému  v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, str. 176 -180, Olomouc 2002
 • Tománková, K. – Dýrová, J. – Lepková, H.: Tvorba individuálních cvičebních programů určených k odstranění svalové dysbalance pro studenty VŠ. Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách, str.181 – 185. Bratislava, Slovenská technická univerzita, 8. – 9. 11. 2001, mezinárodní konference, ISBN 80-227-1605-7.
 • Tománková, K. – Lepková, H. – Dýrová, J.- Kment, J.: Diagnostika dysbalance a vhodné motorické testy. Tělesná výchova a sport , 2002, str. 275 -. 278. Liberec – Euroregion NISA, 2002.mezinárodní vědecká konference, Liberec 27. – 28. 6. 2002.
 • Tománková, K.: Dýrová, J.: Svalová dysbalance v oblasti ramen. Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách, str.286 – 290. UK Praha a ČVUT Praha 24. – 26.4.2002, vědecká konference. ISBN 80-246-0558-9.
 • Dýrová, J., Lepková,H.: Význam kondičního centra pro výuku studentů na VUT v Brně.
 • Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách, str.150-153. UK Praha a ČVUT Praha 24. – 26.4.2002, vědecká konference. ISBN 80-246-0558-9.
 • Dýrová, J., Lepková,H., Šutor,M.: Aerobní aktivity v programu tělesné výchovy na vysoké škole. Reakce organismu na sportovní zátěž. Tělovýchovně – lékařské dny s mezinárodní účastí, 4.6.-6.6.2004 Žinkovy.
 • Dýrová , J.: Začlenění aerobních zón do vybavení fitcenter CESA VUT v Brně. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. KTVS PdF Univerzita Hradec Králové 2004. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference.
 • Dýrová, J.: Cesta přeměny fitcenter na areály zdraví.2. Višegrádsky kongres telovýchovného lekárstva, Trenčianske Teplice, 9.-11.9.2004.
 • Dýrová,J.: Cvičí a záda už ho nebolí. Sport a kvalita života. str. 32. FspS MU Brno, Sport a kvalita života.10.-11.11.2005 Brno. Mezinárodní vědecká konference. ISBN 80-210-3863-2.
 • Dýrová,J. : Cable pull – ups. Movement and Healt., str. 46. Palackého Univerzita Olomouc. 23.-25.11.2005. 4. mezinárodní vědecká konference.ISBN 80-244-1166-0.
 • Tománková,K., Dýrová, J.,Mlčák,R., Pavelek, M.: Využití termovizní kamery ke sledování teplotních změn v průběhu definovaného fyzického zatěžování. Medicina sportiva, č.2, str.83. Zdravotní aspekty pohybových aktivit. Vědecká konference ČSTV lékařství, ČS pro ortopedii a traumatologii, Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP, Společnosti pro sportovní traumatologii a artroskopii ČLS JEP, 23.-24.6.2006, Tábor. ISSN 1210-5481.
 • Tománková,K., Dýrová, J.,Mlčák,R., Pavelek, M.: Evaluation of temperature differences in monitored charged muscle groups in body fitness excercises by using a termovision camera. str. 98-100. FTK Univerzity Palackého , Olomouc 28.-29.8.2006, 7. mezinárodní konference v oboru zdravotní tělesné výchovy a funkční antropologie Diagnostika pohybového systému – metody vyšetření, primární prevence, prostředky pohybové terapie. ISSN 0862-5085.
 • Dýrová,J., Tománková,K., Mlčák,R., Pavelek, M.: Využití termovizní kamery ke sledování teplotních změn u zatěžovaných svalových skupin v kondičníchm posilování. Česká antropologie, roč. 56, 2006, str. 47-50. ISSN – 0862 – 5085.
 • Dýrová, J.: Ergonomické cyklistické sedlo. Nová dimenze cyklistiky? str. 31 . Sport a kvalita života. FSpS MU Brno, 10.-11.11.2005. Mezinárodní vědecká konference. ISBN 80-210-3863-2.
 • Dýrová, J.: Správný životní styl zaměstnance VUT v Brně. Události na VUT v Brně. roč.XVI, č. 9, 2006, str. 19. ISBN 80-214-3195-4.
 • Muchová,M., Tománková,K., Dýrová,J.,: Využití balanšní úseče Bossa v systému core training.Pohyb je život. roč.11, č.2, 2007, str.6-8. ISSN 1212-0669.
 • Muchová,M., Tománková,K., Dýrová,J.: Využití balanční úseče Bossa v pohybovém studiu pro seniory. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. KTVS PdF Univerzita Hradec Králové 2007. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference. ISBN 978-80-7041-513-9.
 • Dýrová, J.: Lepková,H., Bisová,L.:Orbitrek není běžecký trenažér. Optimální působení tělesné zátěže a výživy. KTVS PedF Univerzita Hradec Králové 2008. Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference.
 • Dýrová,J., Šťastný, J.: Veslování na kladce. Optimální působení tělesné zátěže. PedF Univerzita Hradec Králové 2009. Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí. ISBN978-80-7435-004-7.
 • Šťastný,J., Dýrová,J.: Technika tlakových cvičení při posilování svalů hrudníku. PedF Univerzita Hradec Králové 2011. Interdisciplinární konference s mezinárodní účastí.
 • Dyrova,J. : Nové možnosti harmonizace pohybového aparátu člověka s využitím stroje Fiveriders. Edukační konference Pohybový aparát a zdraví.Česká společnosr tělovýchovného lékařství,  Centrum sportovních aktivit VUT v Brně. Brno, 2013.