Balance program - skupinové cvičení ÚTERÝ

Termín:Úterý 9,00h
Cena:23 lekcí 1400,-Kč, jednorázová lekce 80,-Kč
Časový plán:12.1.- 27.6.2016
Místo:Gymnastický sál v areálu bazénu Brno - Lesná, Halasovo náměstí
Sraz:8,50h
Potřebné vybavení:

Karimatka

Upozornění:

Celkem 23 lekcí. Necvičíme 9.2. a 7.6.

Úhradu možno provést ve dvou splátkách, tj. v lednu 700,- a v dubnu 700,-.

Zaplacené lekce, kterých jste se nemohli zúčastnit v minulém období lze nahradit ve cvičení ve čtvrtek v 10,00 h.

PřihláškyPřihlašování na akci již skončilo
Úhrada:účet 000000 - 1347698369/ 0800, popř. v hotovosti. Plavání u pokladny bazénu. na místě
Kontakt:dyrova@seznam.cz, 775 991 776